Kjøpsvik

Velkommen til Heidelberg Materials i Norge

Heidelberg Materials er en av verdens største selskaper innenfor byggevarer med virksomhet i 50 land. I Norge er vi markedsleder på sement, og en stor aktør innen betong. Vår virksomhet består av fire forretningsområder: Sement, ferdigbetong, prefabrikerte betongelementer (prefab), og steinmaterialer (tilslag). I selskapet inngår også Heidelberg Materials Miljø som håndterer spesialavfall til bruk som alternativt brensel i sementproduksjonen. Vår virksomhet strekker seg fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Hovedkontoret ligger på Lysaker i Oslo. 

Heidelberg Materials Betong Norge

Betongbiler

Vi leverer ferdigbetong til store og små bygg- og anleggsprosjekter i mesteparten av Sør-Norge. Våre medarbeidere hjelper deg med å velge rett, enten du trenger standardbetong eller spesialresepter, enten du er proff eller privatkunde.

Til Heidelberg Materials Betong Norge

Heidelberg Materials Sement Norge

HM Sement

Heidelberg Materials Sement Norge  er en av landets største byggevareprodusenter. Vi er en moderne og høyteknologisk bedrift innenfor prosessindustrien, og vi arbeider for redusert klimapåvirkning fra byggebransjen sett i et livsløpsperspektiv.

Til Heidelberg Materials Sement Norge

Heidelberg Materials Tilslag Norge

Tilslag

Vi er en av Norges største produsenter av sand-, pukk- og grusprodukter. Våre pukkverk og sandtak leverer pukk, grus, singel og sand til store og små infrastrukturprosjekter innenfor bygg- og anleggsmarkedet. Vårt hovedkontor ligger i Sandnes. 

Til Heidelberg Materials Tilslag Norge

Heidelberg Materials Prefab Norge

Hulldekke

Vi er ledende totalleverandør av bæresystemer i Norge, det være seg stålbygg, betongbygg eller kombinasjonsbygg. I samarbeid med våre kunder utvikler vi optimale løsninger som deretter produseres på våre stål- og betongfabrikker i Sør- og Øst Norge før det hele monteres og leveres til rett tid, kvalitet og pris

Til Heidelberg Materials Prefab Norge

Heidelberg Materials Miljø Norge

Blå tønner

Heidelberg Materials Miljø samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i norsk sementproduksjon. Løsningen medfører en viktig positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og fjerne farlig avfall fra kretsløpet. Vi har avdelinger på Aurskog og i Brevik. 

Til Heidelberg Materials Miljø Norge